ทาง อบจ.นครพนม จะประกาศแจ้งผลการแข่งขัน อบจ.นครพนมลีกคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมตารางคะแนนให้ทราบ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์

ผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนน

*หมายเหตุ* มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพขนาดย่อของรายการ
ศรีสงครามคว้าแชมป์ ฟุตบอล อบจ.ลีก ครั้งที่ 1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 เมือง-นาทม
15.00
ร.ร.นพว
2:4
2
  โพนสวรรค์-ธาตุ
15.00
ร.ร.โพนสวรรค์
1:1
3
 นาแก-เรณูนคร
15.00
ร.ร.ศรีชมพู 164
4:1
4
ปลาปาก-ท่าอุเทน
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
0:1
5
 ศรีสงคราม-นาหว้า
15.00
ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม
2:0
6
วังยาง - บ้านแพง
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
0:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 ท่าอุเทน - เมือง
15.00
ร.ร.อุเทนพัฒนา
3:0
2
   ธาตุพนม - นาแก
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
1:1
3
 ศรีสงคราม -นาทม
15.00
ร.ร.สหราษฎร์
3:1
4
บ้านแพง - โพนสวรรค์
15.00
เทศบาลบ้านแพง
4:1
5
นาหว้า - เรณูนคร
15.00
ร.ร.บ้านนาหว้า
3:0
6
วังยาง - ปลาปาก
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
1:11
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 โพนสวรรค์  - เมือง
15.00
ร.ร.โพสวรรค์
1:1
2
   ธาตุพนม - เรณูนคร
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
5:1
3
 ปลาปาก - นาแก
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
3:1
4
ท่าอุเทน - นาหว้า
15.00
ร.ร.อุเทนพัฒนา
0:2
5
บ้านแพง -ศรีสงคราม
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
1:1
6
วังยาง - นาทม
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
1:3
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 เมือง  - วังยาง
15.00
ร.ร.นพว.
2:2
2
   ธาตุพนม - นาทม
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
4:0
3
 นาแก - โพนสวรรค์
15.00
ร.ร.มิตรภาพศรีชมภู
3:1
4
ท่าอุเทน -เรณูนคร
15.00
ร.ร.อุเทนพัฒนา
5:1
5
ปลาปาก -ศรีสงคราม
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
1:0
6
นาหว้า -บ้านแพง
15.00
ร.ร.บ้านนาหว้า
3:2
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 เมือง  - นาหว้า
15.00
ร.ร.นพว.
1:0
2
  บ้านแพง - ธาตุพนม
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
2:0
3
 นาแก - ศรีสงคราม 
15.00
ร.ร.มิตรภาพศรีชมภู
2:2
4
วังยาง - ท่าอุเทน
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
1:3
5
นาทม - ปลาปาก
15.00
ร.ร.บ้านคำแม่นาง
1:2
6
โพนสวรรค์ - เรณูนคร
15.00
ร.ร.บ้านโพนสวรรค์
2:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 บ้านแพง - เมือง
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
3:2
2
  ธาตุพนม  - ศรีสงคราม
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
2:8
3
 ท่าอุเทน - นาแก
15.00
ร.ร.ท่าอุเทนพัฒนา
2:2
4
นาหว้า - นาทม
15.00
ร.ร.บ้านนาหว้า
0:1
5
โพนสวรรค์ - ปลาปาก
15.00
ร.ร.บ้านโพนสวรรค์
4:4
6
เรณูนคร- วังยาง
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
4:2
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
ปลาปาก - เมือง
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
6:3
2
  ธาตุพนม  - นาหว้า
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
1:3
3
 บ้านแพง -นาแก
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
0:1
4
ศรีสงคราม- ท่าอุเทน
15.00
ร.ร.สหราษฎร์
1:1
5
นาทม- เรณูนคร
15.00
ร.ร.บ้านคำแม่นาง
0:0
6
วังยาง - โพนสวรรค์
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
1:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
ธาตุพนม - เมือง
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
4:2
2
  นาทม  - นาแก
15.00
ร.ร.บ้านคำแม่นาง
0:0
3
 ท่าอุเทน - โพนสวรรค์
15.00
ร.ร.อุเทนพัฒนา
0:0
4
เรณูนคร  - ศรีสงคราม
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
0:3
5
ปลาปาก - บ้านแพง
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
1:5
6
นาหว้า - วังยาง
15.00
ร.ร.บ้านนาหว้า
2:0
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 เมือง - ศรีสงคราม
15.00
ร.ร.นพว.
0:3
2
  ท่าอุเทน  -ธาตุพนม
15.00
ร.ร.อุเทนพัฒนา
1:0
3
 นาแก - วังยาง
15.00
โรงเรียนมิตรภาพสีชมภู
6:1
4
นาทม - บ้านแพง
15.00
ร.ร.คำแม่นาง
2:4
5
โพนสวรรค์ - นาหว้า
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
1:2
6
เรณูนคร - ปลาปาก
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
3:5
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เรณูนคร - เมือง
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอเรณู
0:1
2
 ปลาปาก - ธาตุพนม
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
5:4
3
 นาแก - นาหว้า
15.00
โรงเรียนมิตรภาพสีชมภู
1:1
4
บ้านแพง - ท่าอุเทน
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
3:1
5
ศรีสงคราม - วังยาง
15.00
โรงเรียนสหราษฎร์
8:0
6
นาทม - โพนสวรรค์
15.00
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
2:0
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - นาแก
15.00
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
1:3
2
 วังยาง - ธาตพนม
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
4:0
3
 นาทม - ท่าอุเทน
15.00
โรงเรียนคำแม่นาง
0:0
4
ศรีสงคราม - โพนสวรรค์
15.00
ร.ร.สหราษฎร์
4:2
5
เรณูนคร - บ้านแพง
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอเรณู
1:4
6
นาหว้า - ปลาปาก
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
5:0
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
วังยาง - เมือง
15.00
โรงเรียนวังยางพิทยาคม
2:7
2
 นาทม - ธาตุพนม
15.00
ที่ว่าการอำเภอนาทม
3:0
3
 โพนสวรรค์ - นาแก
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
1:4
4
เรณูนคร - ท่าอุเทน
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
2:2
5
ศรีสงคราม - ปลาปาก
15.00
โรงเรียนสหราษฎร์ฯ
3:1
6
บ้านแพง -นาหว้า
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
1:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
นาทม - เมือง
15.00
ที่ว่าการอำเภอนาทม
0:0
2
 ธาตุพนม - โพนสวรรค์
15.00
โรงเรียนธาตุพนม
5:1
3
 เรณูนคร - นาแก
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
0:0
4
ท่าอุเทน - ปลาปาก
15.00
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
1:0
5
นาหว้า - ศรีสงคราม
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1:3
6
บ้านแพง - วังยาง
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
9:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - โพนสวรรค์
15.00
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม
0:1
2
 เรณูนคร- ธาตุพนม
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
1:4
3
 นาแก-ปลาปาก
15.00
โรงเรียนมิตรภาพ 164
0:0
4
นาหว้า-ท่าอุเทน
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1:0
5
ศรีสงคราม-บ้านแพง
15.00
โรงเรียนสหราษฎ์รังสฤษดิ์
0:2
6
นาทม - วังยาง
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอนาทม
2:0
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - เรณูนคร
15.00
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม
3:0
2
 ธาตุพนม-ปลาปาก
15.00
โรงเรียนธาตุพนม
0:5
3
 นาหว้า-นาแก
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
0:0
4
ท่าอุเทน - บ้านแพง
15.00
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
2:1
5
วังยาง- ศรีสงคราม
15.00
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
0:7
6
โพนสวรรค์ -นาทม
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
2:1

หน้าต่างแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับฟังผลการแข่งขันผ่านวิทยุ Fm 89
สถานีวิทยุท้องถิ่น นาหว้า โดย DJ.ต๋อง จักรกฤษ งันปัญญา
เวลา 06.00 - 07.00 และ 11.00 - 12.00