ทาง อบจ.นครพนม จะประกาศแจ้งผลการแข่งขัน อบจ.นครพนมลีกคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมตารางคะแนนให้ทราบ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์

ผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนน

*หมายเหตุ* มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพขนาดย่อของรายการ
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - โพนสวรรค์
15.00
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม
0:1
2
 เรณูนคร- ธาตุพนม
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
1:4
3
 นาแก-ปลาปาก
15.00
โรงเรียนมิตรภาพ 164
0:0
4
นาหว้า-ท่าอุเทน
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1:0
5
ศรีสงคราม-บ้านแพง
15.00
โรงเรียนสหราษฎ์รังสฤษดิ์
0:2
6
นาทม - วังยาง
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอนาทม
2:0
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - เรณูนคร
15.00
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม
3:0
2
 ธาตุพนม-ปลาปาก
15.00
โรงเรียนธาตุพนม
0:5
3
 นาหว้า-นาแก
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
0:0
4
ท่าอุเทน - บ้านแพง
15.00
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
2:1
5
วังยาง- ศรีสงคราม
15.00
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
0:7
6
โพนสวรรค์ -นาทม
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
2:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - ปลาปาก
15.00
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม
1:1
2
 นาหว้า - ธาตุพนม
15.00
โรงเรียนนาหว้า
2:0
3
 นาแก - บ้านแพง
15.00
โรงเรียนมิตรภาพ 164
4:1
4
ท่าอุเทน - ศรีสงคราม
15.00
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
0:0
5
เรณูนคร - นาทม
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
2:1
6
โพนสวรรค์ - วังยาง
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
8:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
นาหว้า - เมือง
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
0:2
2
 ธาตุพนม -บ้านแพง
15.00
โรงเรียนธาตุพนม
2:1
3
ศรีสงคราม - นาแก
15.00
โรงเรียนสหราษฎร์
1:1
4
ท่าอุเทน - วังยาง
15.00
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
3:1
5
ปลาปาก -นาทม
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
1:0
6
เรณูนคร - โพนสวรรค์
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณู
2:2

หน้าต่างแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับฟังผลการแข่งขันผ่านวิทยุ Fm 89
สถานีวิทยุท้องถิ่น นาหว้า โดย DJ.ต๋อง จักรกฤษ งันปัญญา
เวลา 06.00 - 07.00 และ 11.00 - 12.00