ทาง อบจ.นครพนม จะประกาศแจ้งผลการแข่งขัน อบจ.นครพนมลีกคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมตารางคะแนนให้ทราบ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์

ผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนน

*หมายเหตุ* มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพขนาดย่อของรายการ

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554


สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 9)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
52
เมืองนครพนม
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
6
:
0
53
วังยาง
VS.
ธาตุพนม
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
2
:
5
54
นาแก
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
3
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554


สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 9)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
49
ศรีสงคราม
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
อบจ.นครพนม อ.ศรีสงคราม
3
:
2
50
นาทม
VS.
บ้านแพง
15.00 น.
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
0
:
0
51
นาหว้า
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
5
:
1

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554


สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 8)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
46
วังยาง
VS.
เมืองนครพนม
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
1
:
7
47
ธาตุพนม
VS.
นาแก
15.00 น.
โรงเรียนธาตุพนม
2
:
0
48
เรณูนคร
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
โรงเรียนบ้านหนองย่างซิ้น
2
:
9

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554


สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 8)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
43
นาทม
VS.
ศรีสงคราม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
1
:
5
44
บ้านแพง
VS.
นาหว้า
15.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านแพง
0
:
4
45
โพนสวรรค์
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
โรงเรียนบ้านค้อ
2
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 7)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
40
เมืองนครพนม
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
2
:
3
41
ธาตุพนม
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
โรงเรียนธาตุพนม
4
:
1
42
นาแก
VS.
วังยาง
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
14
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ 11 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 7)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
37
ศรีสงคราม
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
อบจ.นพ. อ.ศรีสงคราม
3
:
1
38
บ้านแพง
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านแพง
0
:
1
39
นาหว้า
VS.
นาทม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 6)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
34
นาแก
VS.
เมืองนครพนม
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
5
:
3
35
ปลาปาก
VS.
ธาตุพนม
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
1
:
1
36
วังยาง
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
5
:
3

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 6)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
31
นาหว้า
VS.
ศรีสงคราม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
0
:
1
32
ท่าอุเทน
VS.
บ้านแพง
15.00 น.
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
1
:
0
33
นาทม
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
1
:
1

หน้าต่างแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับฟังผลการแข่งขันผ่านวิทยุ Fm 89
สถานีวิทยุท้องถิ่น นาหว้า โดย DJ.ต๋อง จักรกฤษ งันปัญญา
เวลา 06.00 - 07.00 และ 11.00 - 12.00