ทาง อบจ.นครพนม จะประกาศแจ้งผลการแข่งขัน อบจ.นครพนมลีกคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมตารางคะแนนให้ทราบ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์

ผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนน

*หมายเหตุ* มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพขนาดย่อของรายการ
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - นาแก
15.00
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
1:3
2
 วังยาง - ธาตพนม
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
4:0
3
 นาทม - ท่าอุเทน
15.00
โรงเรียนคำแม่นาง
0:0
4
ศรีสงคราม - โพนสวรรค์
15.00
ร.ร.สหราษฎร์
4:2
5
เรณูนคร - บ้านแพง
15.00
หน้าที่ว่าการอำเภอเรณู
1:4
6
นาหว้า - ปลาปาก
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
5:0
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
วังยาง - เมือง
15.00
โรงเรียนวังยางพิทยาคม
2:7
2
 นาทม - ธาตุพนม
15.00
ที่ว่าการอำเภอนาทม
3:0
3
 โพนสวรรค์ - นาแก
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
1:4
4
เรณูนคร - ท่าอุเทน
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
2:2
5
ศรีสงคราม - ปลาปาก
15.00
โรงเรียนสหราษฎร์ฯ
3:1
6
บ้านแพง -นาหว้า
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
1:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
นาทม - เมือง
15.00
ที่ว่าการอำเภอนาทม
0:0
2
 ธาตุพนม - โพนสวรรค์
15.00
โรงเรียนธาตุพนม
5:1
3
 เรณูนคร - นาแก
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
0:0
4
ท่าอุเทน - ปลาปาก
15.00
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
1:0
5
นาหว้า - ศรีสงคราม
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1:3
6
บ้านแพง - วังยาง
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
9:1

หน้าต่างแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับฟังผลการแข่งขันผ่านวิทยุ Fm 89
สถานีวิทยุท้องถิ่น นาหว้า โดย DJ.ต๋อง จักรกฤษ งันปัญญา
เวลา 06.00 - 07.00 และ 11.00 - 12.00