ทาง อบจ.นครพนม จะประกาศแจ้งผลการแข่งขัน อบจ.นครพนมลีกคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมตารางคะแนนให้ทราบ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์

ผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนน

*หมายเหตุ* มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพขนาดย่อของรายการ
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 โพนสวรรค์  - เมือง
15.00
ร.ร.โพสวรรค์
1:1
2
   ธาตุพนม - เรณูนคร
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
5:1
3
 ปลาปาก - นาแก
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
3:1
4
ท่าอุเทน - นาหว้า
15.00
ร.ร.อุเทนพัฒนา
0:2
5
บ้านแพง -ศรีสงคราม
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
1:1
6
วังยาง - นาทม
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
1:3
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 เมือง  - วังยาง
15.00
ร.ร.นพว.
2:2
2
   ธาตุพนม - นาทม
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
4:0
3
 นาแก - โพนสวรรค์
15.00
ร.ร.มิตรภาพศรีชมภู
3:1
4
ท่าอุเทน -เรณูนคร
15.00
ร.ร.อุเทนพัฒนา
5:1
5
ปลาปาก -ศรีสงคราม
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
1:0
6
นาหว้า -บ้านแพง
15.00
ร.ร.บ้านนาหว้า
3:2
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 เมือง  - นาหว้า
15.00
ร.ร.นพว.
1:0
2
  บ้านแพง - ธาตุพนม
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
2:0
3
 นาแก - ศรีสงคราม 
15.00
ร.ร.มิตรภาพศรีชมภู
2:2
4
วังยาง - ท่าอุเทน
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
1:3
5
นาทม - ปลาปาก
15.00
ร.ร.บ้านคำแม่นาง
1:2
6
โพนสวรรค์ - เรณูนคร
15.00
ร.ร.บ้านโพนสวรรค์
2:1
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
 บ้านแพง - เมือง
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
3:2
2
  ธาตุพนม  - ศรีสงคราม
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
2:8
3
 ท่าอุเทน - นาแก
15.00
ร.ร.ท่าอุเทนพัฒนา
2:2
4
นาหว้า - นาทม
15.00
ร.ร.บ้านนาหว้า
0:1
5
โพนสวรรค์ - ปลาปาก
15.00
ร.ร.บ้านโพนสวรรค์
4:4
6
เรณูนคร- วังยาง
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
4:2
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
ปลาปาก - เมือง
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
6:3
2
  ธาตุพนม  - นาหว้า
15.00
ร.ร.ธาตุพนม
1:3
3
 บ้านแพง -นาแก
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
0:1
4
ศรีสงคราม- ท่าอุเทน
15.00
ร.ร.สหราษฎร์
1:1
5
นาทม- เรณูนคร
15.00
ร.ร.บ้านคำแม่นาง
0:0
6
วังยาง - โพนสวรรค์
15.00
ที่ว่าการอำเภอวังยาง
1:1

หน้าต่างแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับฟังผลการแข่งขันผ่านวิทยุ Fm 89
สถานีวิทยุท้องถิ่น นาหว้า โดย DJ.ต๋อง จักรกฤษ งันปัญญา
เวลา 06.00 - 07.00 และ 11.00 - 12.00