ทาง อบจ.นครพนม จะประกาศแจ้งผลการแข่งขัน อบจ.นครพนมลีกคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมตารางคะแนนให้ทราบ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์

ผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนน

*หมายเหตุ* มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพขนาดย่อของรายการ
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - บ้านแพง
15.00
สนามกีฬาจังหวัด
3:1
2
 ศรีสงคราม - ธาตุพนม
15.00
โรงเรียนสหราษฏร์
1:0
3
นาแก - ท่าอุเทน
15.00
โรงเรียนมิตรภาพ 64
1:2
4
นาทม - นาหว้า
15.00
ที่ว่าการอำเภอนาทม
3:4
5
ปลาปาก - โพนสวรรค์
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
7:1
6
วังยาง -เรณูนคร
15.00
โรงเรียนวังยางพิทยาคม
0:2
การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
ศรีสงคราม - เมือง
15.00
โรงเรียนสหราษฏร์
1:0
2
ธาตุพนม - ท่าอุเทน
15.00
โรงเรียนธาตุพนม
2:1
3
วังยาง - นาแก
15.00
โรงเรียนวังยางพิทยาคม
0:4
4
บ้านแพง - นาทม
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
1:0
5
นาหว้า - โพนสวรรค์
15.00
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1:0
6
ปลาปาก - เรณูนคร
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
0:4

การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
เมือง - ท่าอุเทน
15.00
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
2:1
2
นาแก - ธาตุพนม
15.00
โรงเรียนมิตรภาพ 164
1:2
3
นาทม - ศรีสงคราม
15.00
ที่ว่าการอำเภอนาทม
1:1
4
โพนสวรรค์- บ้านแพง
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
0:1
5
เรณูนคร - นาหว้า
15.00
ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
0:1
6
ปลาปาก - วังยาง
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
11:1

ตารางการแข่งขัน วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 53

การแข่งขันฟุตบอล อบจ.นครพนมลีก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
ประจำวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓
คู่ที่
ระหว่างทีม
เวลา
สนามที่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
1
นาแก - เมือง
15.00
โรงเรียนมิตรภาพ 64
1:0
2
ธาตุพนม - วังยาง
15.00
โรงเรียนธาตุพนม
5:0
3
ท่าอุเทน - นาทม
15.00
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
1:0
4
โพนสวรรค์- ศรีสงคราม
15.00
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
4:2
5
บ้านแพง - เรณูนคร
15.00
เทศบาลตำบลบ้านแพง
3:1
6
ปลาปาก - นาหว้า
15.00
ที่ว่าการอำเภอปลาปาก
2:1

หน้าต่างแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับฟังผลการแข่งขันผ่านวิทยุ Fm 89
สถานีวิทยุท้องถิ่น นาหว้า โดย DJ.ต๋อง จักรกฤษ งันปัญญา
เวลา 06.00 - 07.00 และ 11.00 - 12.00