ทาง อบจ.นครพนม จะประกาศแจ้งผลการแข่งขัน อบจ.นครพนมลีกคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมตารางคะแนนให้ทราบ
ก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์

ผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนน

*หมายเหตุ* มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูโปรแกรมการแข่งขัน
ภาพขนาดย่อของรายการ

รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม 2554


การแข่งขันฯรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 
คู่ที่
ระหว่าง
เวลา
สนาม
ผลการแข่งขัน
63
ผู้แพ้คู่ที่
 61
ธาตุพนม
VS.
ผู้แพ้คู่ที่
62
นาหว้า
09.00 น.
สนามกีฬา จ.นครพนม
1
:
2
64
ผู้ชนะคู่ที่ 61
ศรีสงคราม
VS.
ผู้ชนะคู่ที่
62
ปลาปาก
14.15 น.
3
:
4


รอบรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2554

รอบรองชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2554
คู่ที่
ระหว่าง
เวลา
สนาม
ผลการแข่งขัน
61
ที่ 1 สายเหนือ
ศรีสงคราม
VS.
ที่  2  สายใต้ที่
ธาตุพนม
13.00 น.
สนามกีฬาจังหวัดนครพนม
4
:
0
62
ที่ 2 สายเหนือ
นาหว้า
VS.
ที่  1  สายใต้ที่
ปลาปาก
15.00 น.
1
:
6

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2554


สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2554 (นัดที่ 10)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
58
ธาตุพนม
VS.
เมืองนคร
15.00 น.
หน้า ร.พ.สมเด็จพระยุพราช ธาตุฯ
4
:
2
59
ปลาปาก
VS.
วังยาง
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
6
:
2
60
เรณูนคร
VS.
นาแก
15.00 น.
โรงเรียนบ้านหนองย่างซี้น
2
:
4

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2554


สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2554 (นัดที่ 10)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
55
บ้านแพง
VS.
ศรีสงคราม
15.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านแพง
1
:
5
56
ท่าอุเทน
VS.
นาทม
15.00 น.
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
2
:
2
57
โพนสวรรค์
VS.
นาหว้า
15.00 น.
โรงเรียนบ้านค้อ
2
:
4

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554


สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 9)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
52
เมืองนครพนม
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
6
:
0
53
วังยาง
VS.
ธาตุพนม
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
2
:
5
54
นาแก
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
3
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554


สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 9)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
49
ศรีสงคราม
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
อบจ.นครพนม อ.ศรีสงคราม
3
:
2
50
นาทม
VS.
บ้านแพง
15.00 น.
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
0
:
0
51
นาหว้า
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
5
:
1

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554


สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 8)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
46
วังยาง
VS.
เมืองนครพนม
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
1
:
7
47
ธาตุพนม
VS.
นาแก
15.00 น.
โรงเรียนธาตุพนม
2
:
0
48
เรณูนคร
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
โรงเรียนบ้านหนองย่างซิ้น
2
:
9

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554


สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 8)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
43
นาทม
VS.
ศรีสงคราม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
1
:
5
44
บ้านแพง
VS.
นาหว้า
15.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านแพง
0
:
4
45
โพนสวรรค์
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
โรงเรียนบ้านค้อ
2
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ 12 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 7)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
40
เมืองนครพนม
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
2
:
3
41
ธาตุพนม
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
โรงเรียนธาตุพนม
4
:
1
42
นาแก
VS.
วังยาง
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
14
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ 11 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 7)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
37
ศรีสงคราม
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
อบจ.นพ. อ.ศรีสงคราม
3
:
1
38
บ้านแพง
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านแพง
0
:
1
39
นาหว้า
VS.
นาทม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 6)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
34
นาแก
VS.
เมืองนครพนม
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
5
:
3
35
ปลาปาก
VS.
ธาตุพนม
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
1
:
1
36
วังยาง
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
5
:
3

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 (นัดที่ 6)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
31
นาหว้า
VS.
ศรีสงคราม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
0
:
1
32
ท่าอุเทน
VS.
บ้านแพง
15.00 น.
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
1
:
0
33
นาทม
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
1
:
1

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 (นัดที่ 5)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
28
เมืองนครพนม
VS.
ธาตุพนม
15.00 น.
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
9
:
0
29
วังยาง
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
1
:
4
30
นาแก
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
0
:
0

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 (นัดที่ 5)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
25
ศรีสงคราม
VS.
บ้านแพง
15.00 น.
อบจ.นพ. อ.ศรีสงคราม
0
:
0
26
นาทม
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
2
:
1
27
นาหว้า
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
2
:
0

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 (นัดที่ 4)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
22
เรณูนคร
VS.
เมืองนครพนม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านหนองย่างซิ้น
2
:
3
23
ธาตุพนม
VS.
วังยาง
15.00 น.
โรงพยาบาลฯ อ. ธาตุพนม
1
:
1
24
ปลาปาก
VS.
นาแก
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
4
:
0

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม  2554  (นัดที่  4)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
19
โพนสวรรค์
VS.
ศรีสงคราม
15.00 น.
โรงเรียนบ้านค้อ
0
:
1
20
บ้านแพง
VS.
นาทม
15.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านแพง
2
:
2
21
ท่าอุเทน
VS.
นาหว้า
15.00 น.
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
1
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ที่  15  พฤษภาคม  2554  (นัดที่  3)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
16
เมือง
VS.
วังยาง
15.00 น.
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
13
:
1
17
นาแก
VS.
ธาตุพนม
15.00 น.
เทศบาลตำบลนาแก
1
:
2
18
ปลาปาก
VS.
เรณูนคร
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
1
:
0

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ที่  14  พฤษภาคม  2554  (นัดที่  3)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
13
ศรีสงคราม
VS.
นาทม
15.00 น.
อบจ.นครพนม อ.ศรีสงคราม
5
:
0
14
นาหว้า
VS.
บ้านแพง
15.00 น.
โรงเรียนบ้านนาหว้า
1
:
1
15
ท่าอุเทน
VS.
โพนสวรรค์
15.00 น.
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
3
:
5

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ที่  8  พฤษภาคม  2554  (นัดที่  2)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
10
ปลาปาก
VS.
เมือง
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก
3
:
0
11
เรณูนคร
VS.
ธาตุพนม
15.00 น.
ร.ร. บ้านหนองย่างซิ้น
1
:
2
12
วังยาง
VS.
นาแก
15.00 น.
หน้าที่ว่าการอำเภอวังยาง
0
:
2

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ที่  7  พฤษภาคม  2554  (นัดที่  2)
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
7
ท่าอุเทน
VS.
ศรีสงคราม
15.00 น.
ร.ร. อุเทนพัฒนา
1
:
1
8
โพนสวรรค์
VS.
บ้านแพง
15.00 น.
ร.ร. ค้อวิทยาคม
1
:
2
9
นาทม
VS.
นาหว้า
15.00 น.
ร.ร. บ้านคำแม่นาง
0
:
5

ผลการแข่งขันประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554

สายใต้
วันอาทิตย์ที่  1  พฤษภาคม  2554
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
4
เมือง
VS.
นาแก
15.00 น.
กกท.(หนองญาติ) จ.นครพนม
1
:
2
5
ธาตุพนม
VS.
ปลาปาก
15.00 น.
ร.ร. ธาตุพนม
1
:
1
6
เรณูนคร
VS.
วังยาง
15.00 น.
ร.ร. บ้านหนองย่างซิ้น
2
:
1

ผลการแข่งขันประจำวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554

สายเหนือ
วันเสาร์ที่  30  เมษายน  2554
คู่ที่
ระหว่าง
เวลาแข่งขัน
สนาม
ผลการแข่งขัน
1
ศรีสงคราม
VS.
นาหว้า
15.00 น.
อบจ.นพ. อ.ศรีสงคราม
1
:
1
2
บ้านแพง
VS.
ท่าอุเทน
15.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านแพง
1
:
1
3
โพนสวรรค์
VS.
นาทม
15.00 น.
ร.ร. ค้อวิทยาคม
3
:
0

หน้าต่างแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถรับฟังผลการแข่งขันผ่านวิทยุ Fm 89
สถานีวิทยุท้องถิ่น นาหว้า โดย DJ.ต๋อง จักรกฤษ งันปัญญา
เวลา 06.00 - 07.00 และ 11.00 - 12.00